Ha 2,18nn

Zapis z 'nn' oaznacza 'ten i następne', ponieważ nie można jednoznacznie określić ilości szukanych wersetów - wyświetlony jest fragment do następnego szukanego wersu albo do końca rozdziału.
Wielokrotne "biada"
Piąte
2 19 * Biada temu, co mówi: «Obudź się!» - do drzewa, i - «Podnieś się!» - do niemego głazu!* Okryte one złotem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma. 18 Cóż może posąg, który rzeźbiarz czyni, obraz z metalu, fałszywa wyrocznia - że w nich to twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje swoje nieme bogi? 20 Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia*.


Przypisy

2,19 - Przestawiono ze względu na treść na miejsce Ha 2,18. Opuszczono jako glosę po "głazu": "Czyż może on dać wyrocznię?"
2,20 - Milczenie ma przygotować objawienie się Boga; Ha 3,3-15; por. Ps 76[75],9n; Iz 41,1; Ap 8,1.

Zobacz rozdział