Ha 2,5

Wielokrotne "biada"
2 5 Zaiste, bogactwo oszukuje*; a człowiek pyszny nie zazna spokoju: traci rozsądek i spokój; gardziel szeroko rozwiera jak Szeol i jak śmierć nigdy nie jest nasycony; choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył.


Przypisy

2,5 - Tekst skażony; popr. wg rkp z Qumran

Zobacz rozdział