Hbr 11,3

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Bohaterskie przykłady wiary dla chrześcijan
11 3 Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.


Zobacz rozdział