Iz 1,9

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Kara na Judę
1 9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty*, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.


Przypisy

1,9 - Tekst cytowany w Rz 9,29. Hebr. dodaje: "jak odrobinę".

Zobacz rozdział