Jdt 15,9d

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 15,9d
Arcykapłan dziękuje Judycie
15 9 A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: «Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu*.


Przypisy

15,9 - Liturgia stosuje te słowa do Matki Zbawiciela.

Zobacz rozdział