Jl 1,1

1 1 Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Petuela:


Zobacz rozdział