Jl 4,6

Narody przed sądem Pańskim
4 6 Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jawanu* po to, by ich oddalić od kraju.


Przypisy

4,6 - Czyli Jończykom, tzn. Grekom - mowa o sprzedaniu w niewolę.

Zobacz rozdział