Jon 4,5

Egoizm Proroka a wspaniałomyślność Boga
4 5 Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście*.


Przypisy

4,5 - Wiersz ten niekiedy umieszcza się po Jon 3,4.

Zobacz rozdział