Jon 2,6

Ocalenie Jonasza
2 6 Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę.


Zobacz rozdział