Joz 21,18

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
MIASTA LEWICKIE*
Miasta Kehatytów
21 18 Anatot z jego pastwiskami, Almon z jego pastwiskami: cztery miasta.


Przypisy

21,1 - (Joz 21,1-42) - Czterdzieści osiem miast pokolenia Lewiego stanowią rekompensatę za brak autonomii politycznej.

Zobacz rozdział