Jr 17,5

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Wskazania religijno-moralne
17 5 To mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.


Zobacz rozdział