Jr 2,22

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Izrael-Nierządnica
2 22 Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec Mnie jak skaza - wyrocznia Pana.


Zobacz rozdział