Jr 25,23

PRZECIW FAŁSZYWYM PROROKOM
Zapowiedź kary na narody obce
25 23 Dedan, Tema, Buz* i wszystkich, którzy przycinają włosy na skroniach*;


Przypisy

25,23 - Szczepy północnoarabskie. Zwyczaj podcinania włosów na skroniach właściwy był Beduinom zamieszkałym w Arabii (por. przypis do Jr 9,25).

Zobacz rozdział