Jr 15,20

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Umocnienie powołania prorockiego
15 20 * Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana.


Przypisy

15,20 - Ponowienie obietnicy danej Jeremiaszowi przy powołaniu (Jr 1,18n).

Zobacz rozdział