Jr 30,23n

KSIĘGA POCIESZENIA
Odnowienie Izraela
30 23 Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na głowę niegodziwych. 24 Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie.


Zobacz rozdział