Jr 48,11

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Moabowi
48 11 Moab się cieszył spokojem od swojej młodości, spoczywał bezpiecznie na swoich drożdżach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia* ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie.


Przypisy

48,11 - Porównania przedstawiające pomyślność i wolność od wojen Moabu.

Zobacz rozdział