Jr 52,21

DODATEK HISTORYCZNY*
Groźba Jeremiasza wysłana do Babilonu
52 21 Kolumny miały osiemnaście łokci wysokości każda, a sznur dwunastołokciowy ją opasywał; gruba na cztery palce, [w środku] była pusta.


Przypisy

52,1 - Jest to powtórzenie 2 Krl 24,18-25,30. Por. Jr 39,1-10.

Zobacz rozdział