Jr 7,5n

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Przeciw formalizmowi religijnemu. Prawdziwy i fałszywy kult w świątyni
7 5 Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, 6 jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy <i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu>* i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę,


Przypisy

7,6 - Słowa dodane z Jr 22,3.

Zobacz rozdział