Jr 13,13

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Rozbite naczynie
13 13 powiesz im: "To mówi Pan: Oto napełnię pijaństwem wszystkich mieszkańców tego kraju, królów zasiadających na tronie Dawida, kapłanów, proroków oraz wszystkich mieszkańców Jerozolimy


Zobacz rozdział