Jr 30,11a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
KSIĘGA POCIESZENIA
Ucisk i zbawienie Izraela
30 11 Ja bowiem jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię wybawić. Zgotuję zagładę wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, ciebie zaś nie wyniszczę. Ukarzę cię jednak sprawiedliwie i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie».


Zobacz rozdział