Jr 31,20c

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 31,20c
KSIĘGA POCIESZENIA
Płacz Racheli
31 20 Czy Efraim* nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana.


Przypisy

31,20 - (Jr 31,9.20) - Mieszkańcy byłego państwa północnego. Por. Oz 11,1.8n.

Zobacz rozdział