Koh 12,13

EPILOG
Cieszyć się trzeba z życia w młodości
12 13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!


Zobacz rozdział