Koh 3,20

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Los człowieka podobny jest do losu zwierząt
3 20 Wszystko idzie na jedno miejsce: powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca*.


Przypisy

3,20 - Cień człowieka jednak idzie do Szeolu: Koh 9,10.

Zobacz rozdział