Koh 1,13

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność mądrości
1 13 I skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili.


Zobacz rozdział