Koh 11,10

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Cieszyć się trzeba z życia w młodości
11 10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna* szybko przemija.


Przypisy

11,10 - Lub też: "czarny kolor włosów".

Zobacz rozdział