Koh 11,9n

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Cieszyć się trzeba z życia w młodości
11 9 Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! 10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna* szybko przemija.


Przypisy

11,10 - Lub też: "czarny kolor włosów".

Zobacz rozdział