Kol 2,18

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Przeciw fałszywej ascezie
2 18 Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał*. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,


Przypisy

2,18 - Aluzja do fałszywego mistycyzmu.

Zobacz rozdział