Kpł 12,8

PRAWO CZYSTOŚCI
PRZEPISY DOTYCZĄCE CZYSTOŚCI POŁOŻNIC
Ofiara oczyszczenia matki
12 8 Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona».


Zobacz rozdział