Kpł 25,9

PRAWO CZYSTOŚCI
ROK SZABATOWY I ROK JUBILEUSZOWY
Przepisy ogólne dotyczące roku jubileuszowego
25 9 Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi.


Zobacz rozdział