Kpł 11,44

PRAWO CZYSTOŚCI
ZWIERZĘTA CZYSTE I NIECZYSTE
Nie wolno jeść nieczystych małych zwierząt
11 44 Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!* Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi.


Przypisy

11,44 - Por. 1 P 1,16.

Zobacz rozdział