Kpł 9,24

USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA
POCZĄTEK POSŁUGI AARONA
Aaron błogosławi, Pan się ukazuje
9 24 Ogień* wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz.


Przypisy

9,24 - Tzn. piorun. Por. Wj 9,23.

Zobacz rozdział