Lb 14,6

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Bunt Izraelitów
14 6 A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty


Zobacz rozdział