Lb 3,21

POKOLENIE LEWIEGO
Rody lewitów
3 21 Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów; to są właśnie rodziny Gerszonitów.


Zobacz rozdział