Lb 32,41n

OD KADESZ DO MOABU
Podział Zajordania
32 41 Również Jair, potomek Manassesa, wyruszył i zajął wsie [Amorytów], i nazwał je Osiedlami Jaira*. 42 W końcu wyruszył Nobach. Zdobył Kenat z przynależnymi doń miastami i nazwał je swoim własnym imieniem - Nobach.


Przypisy

32,41 - Hebr.: Chawwot-Jair.

Zobacz rozdział