Lb 12,1-4

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Chaserot. Narzekania Miriam i Aarona
12 1 Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki*, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. 2 Mówili: «Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami?» A Pan to usłyszał. 3 Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. 4 I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: «Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania». I poszli wszyscy troje,


Przypisy

12,1 - Zapewne Madianitka Sefora (por. Wj 2,21). W późniejszym okresie istniał surowy zakaz zawierania małżeństw z cudzoziemkami (Pwt 7,3n).

Zobacz rozdział