Lb 14,44

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Przebaczenie i kara
14 44 Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyć ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie opuścili swego miejsca pośród obozu.


Zobacz rozdział