Lb 15,12

PRZEPISY DOTYCZĄCE OFIAR. UPRAWNIENIA KAPŁANÓW I LEWITÓW
Ofiary z pokarmów i płynów
15 12 Stosownie do liczby żertw ofiarnych tak macie postąpić przy każdej sztuce.


Zobacz rozdział