Lb 22,27

OD KADESZ DO MOABU
Król Moabu wzywa Balaama
22 27 Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem.


Zobacz rozdział