Lb 24,16

OD KADESZ DO MOABU
Przepowiednie Balaama
24 16 wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada*, a oczy mu się otwierają.


Przypisy

24,16 - Zob. przypis do Lb 24,4.

Zobacz rozdział