Lb 33,52

OD KADESZ DO MOABU
Boży nakaz co do podziału Kanaanu
33 52 macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie.


Zobacz rozdział