Lm 2,1-3

KARZĄCA RĘKA BOGA
Miasto i kraj w gruzach
Alef.
2 1 Ach! Jak zaciemnił gniew Pana Córę Syjonu, strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela, nie wspomniał na podnóżek swych nóg* w dzień swego gniewu.
Bet.
2 Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych*.
Gimel.
3 Złamał w przypływie gniewu wszelką moc Izraela, cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela; w Jakubie rozniecił pożar, co [wszystko] wokół trawi.


Przypisy

2,1 - Tj. świątynię z Arką Przymierza; por. 1 Krn 28,2; Ps 132[131],7; Ez 43,7.
2,2 - Por. 2 Krl 25,6n; Jr 52,8-11.

Zobacz rozdział