Lm 3,22-24

SKARGA I POCIECHA
Jeszcze jest nadzieja
Chet.
3 22 Nie wyczerpała się* litość Pana, miłość nie zgasła. 23 Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność. 24 «Działem mym Pan» - mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.


Przypisy

3,22 - Tekst popr.; hebr. ma "żeśmy nie pomarli", co zachowuje Wlg.

Zobacz rozdział