Lm 3,31-33

SKARGA I POCIECHA
Polegać na Bogu
Kaf.
3 31 Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki*. 32 Gdyż jeśli uniży, ma litość w dobroci swej niezmiernej; 33 niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich.


Przypisy

3,31 - W hebr. brak dalszego ciągu. Niektórzy uzupełniają: "ludzi".

Zobacz rozdział