Lm 3,24-26

SKARGA I POCIECHA
Jeszcze jest nadzieja
Chet.
3 24 «Działem mym Pan» - mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.
Polegać na Bogu
Tet.
25 Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. 26 Dobrze jest czekać* w milczeniu ratunku od Pana.


Przypisy

3,26 - Tłum. prawdopodobne.

Powiązane utwory

Bonum est praestolari Jakub Blycharz - Lm 3,26

Zobacz rozdział