Lm 3,57

SKARGA I POCIECHA
Prośby wysłuchane
Kof.
3 57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - «Nie bój się!»


Zobacz rozdział