Lm 3,57-58

SKARGA I POCIECHA
Prośby wysłuchane
Kof.
3 57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - «Nie bój się!»
Prośba obecna
Resz.
58 <Już kiedyś>, Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie;


Zobacz rozdział