Lm 4,5

PONIŻENIE JEROZOLIMY
Bolesne zmiany
He.
4 5 Ci, co jadali przysmaki, mdleli na ulicach, a strojni niegdyś w purpurę, obrali leże na gnoju.


Zobacz rozdział