Mdr 12,15

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Łaskawość Boża względem mieszkańców Kanaanu
12 15 Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi.


Zobacz rozdział