Mi 4,9-10

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Groźba niewoli i obietnica uwolnienia
4 9 Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie ma króla u ciebie albo zginęli twoi doradcy, że chwycił cię ból jak rodzącą? 10 Wij się z bólu i jęcz jak rodząca, Córo Syjonu, bo teraz musisz wyjść z miasta i w polu zamieszkać. Pójdziesz aż do Babilonu*, tam będziesz ocalona, tam cię odkupi Pan z ręki twych nieprzyjaciół.


Przypisy

4,10 - Wzmianka o Babilonie jest późniejszym dodatkiem.

Zobacz rozdział