Mi 7,3

DROGA DO ZBAWIENIA
Powszechna nieprawość wśród ludzi*
7 3 Do złego - choćby obu rękoma*; do czynienia dobrze książę żąda złota, sędzia podarunku; dostojnik według swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawę przekręcają.


Przypisy

7,1 - Uosobiony Syjon opłakuje całkowity brak sprawiedliwości i prawdy wśród ludzi.
7,3 - LXX: "ręce ich są gotowe".

Zobacz rozdział